Powered by Thai.run


Half Marathon 21.1 KM. Mini Marathon 10 KM. Micro Marathon 5 KM.
ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 KM
รุ่นทั่วไป สำหรับ 5 อันดับแรกชาย และ 5 อันดับแรกหญิง รวม 10 รางวัล ไม่แบ่งช่วงอายุ
อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 4 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 5 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รวมมูลค่า 146,000 บาท

*รางวัลพิเศษ สำหรับนักวิ่งสัญชาติไทย 5 อันดับแรกชาย และ 5 อันดับแรกหญิง รวม 10 รางวัล ไม่แบ่งช่วงอายุ
อันดับ 1 คนไทย เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
อันดับ 2 คนไทย เงินรางวัลมูลค่า 9,000 บาท
อันดับ 3 คนไทย เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท
อันดับ 4 คนไทย เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท
อันดับ 5 คนไทย เงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท
รวมมูลค่า 80,000 บาท
นักวิ่งสัญชาติไทย สามารถรับเงินรางวัลทั้งในรุ่นทั่วไป และเงินรางวัลพิเศษสำหรับคนไทย รวมกันได้ทั้งสองรางวัล


ระยะมินิมาราธอน 10 KM.
รุ่นทั่วไป สำหรับ 5 อันดับแรกชาย และ 5 อันดับแรกหญิง รวม 10 รางวัล ไม่แบ่งช่วงอายุ
อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 4 เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
อันดับ 5 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รวมมูลค่า 42,000 บาท

* นักวิ่งที่ได้ถ้วยรางวัลจากรุ่นทั่วไปแล้ว จะไม่ได้รับถ้วยรางวัลจากกลุ่มอายุซ้ำอีก
   ทางผู้จัดงานจะเลื่อนนักวิ่งลำดับถัดไปมารับรางวัลของกลุ่มอายุแทน
** เงินรางวัล และถ้วยรางวัล จะมอบให้กับนักวิ่งที่สมัครเข้ามาถูกต้องตามกติกา และติดบิบที่เห็นได้ชัด พร้อมทั้งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ครบถ้วน
   โดยชื่อของบิบต้องเป็นของนักวิ่งเองเท่านั้น ทางทีมจัดงานขอสงวนสิทธิ์งดมอบเงินรางวัล และถ้วยรางวัล ให้ในกรณีที่ตรวจพบว่าชื่อนักวิ่ง
   และบิบไม่ใช่คนเดียวกัน นักวิ่งแนวหน้า กรุณาพกบัตรประชาชน มาเผื่อด้วยนะคะ
***งาน Bangsaen21 – 2016 จะมีการสุ่มตรวจการใช้สารกระตุ้น ตามมาตรฐานการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)
   ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืนเงินรางวัลและถ้วยรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบการใช้สารกระตุ้น ที่เป็นข้อห้ามตามประกาศของ
   สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

• ระบบจะเปิดรับสมัครในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
  และปิดรับสมัครในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 23:59 น.
• ระบบจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ยืนยัน ทั้งแบบกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 พร้อมกัน
  ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.Bangsaen21.com
  และระบบจะส่งอีเมล์หาผู้สมัครทุกท่านเพื่อแจ้งผล ทั้งที่ได้สิทธิ์ยืนยัน และไม่ได้
• สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยืนยัน ทั้งกลุ่ม 1, 2 และ 3 ทุกท่าน ท่านจะต้องทำการ Log in
  เข้ามาที่เว็บไซต์ www.Bangsaen21.com เพื่อดำเนินการชำระเงินได้ตั้งแต่วันพุธที่ 24 สิงหาคม
  ถึงวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 23:59 น.
• รับเบอร์วิ่งในวัน Expo Day วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 และวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
  ที่ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ ตั้งแต่เวลา 12:00 - 20:00 น. คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครโดยนำ ค.ศ. 2016 ลบด้วย ค.ศ. เกิดพร้อมทั้งแสดง
หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล

3. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน

4. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ด้านหน้า บริเวณหน้าอกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์
ในการให้รางวัลในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นหมายเลขประจำตัวของนักวิ่งเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม,
การติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขัน
ในประเภทใด/กลุ่มอายุใด

5. ผู้ชนะการแข่งขันและรับเงินรางวัลในแต่ละประเภท และแต่ละช่วงอายุจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล

6. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันอย่างสมบูรณ์ภายในวันที่จัดงาน โดยในระยะ 5 กิโลเมตร
และ 10 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 และในระยะ 21.1 กิโลเมตร
ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

7. งาน Bangsaen21 – 2016 จะมีการสุ่มตรวจการใช้สารกระตุ้น
ตามมาตรฐานการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)

8. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การเรียกคืนเงินรางวัลและถ้วยรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบการใช้สารกระตุ้น
ที่เป็นข้อห้ามตามประกาศของ สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด


วันรับเบอร์วิ่ง
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

12:00 – 21:00 น. ผู้เข้าแข่งขันระยะ 5 KM., 10 KM. และ 21KM. แสดงหลักฐานรับเบอร์วิ่ง
ที่จุดรับเบอร์วิ่ง ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
12:00 – 20:00 น. ผู้เข้าแข่งขันระยะ 21KM. แสดงหลักฐานรับเบอร์วิ่งที่จุดรับเบอร์วิ่ง
ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ
* ไม่มีการรับเบอร์วิ่งที่หน้างานทุกระยะการแข่งขัน

วันแข่งขัน
ระยะ 5 KM., 10 KM. วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559

05:30 น. เข้าสู่พื้นที่ปล่อยตัว
06:00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10 KM. ระยะเวลารวมไม่เกิน 2:30 ชม.
06:20 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะไมโครมาราธอน 5 KM. ระยะเวลารวมไม่เกิน 2:10 ชม.
08:30 น. ตัดตัวทุกระยะการวิ่ง
09:00 น. เปิดการจราจร
ระยะ 21.1 KM. วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
04:00 น. เข้าสู่พื้นที่ปล่อยตัว
04:30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ระยะเวลารวมไม่เกิน 4:00 ชม.
08:30 น. ตัดตัวระยะฮาล์ฟมาราธอน
09:00 น. เปิดการจราจรพิกัดจุดปล่อยตัวหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ คือ 13.292766, 100.909850
1. ใช้เส้นทางสายบางนา - ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34 )
    ตาม ทางพิเศษบูรพาวิถี ไปทาง ถนนหมายเลข 3 ขับต่อไปยัง
    ออกที่ทางออก 4-08 (ป้ายบอกทาง ชลบุรี-พัทยา)
    ใช้ทางออก 4-08 มุ่งหน้าสู่บางแสน ไปทาง บางแสนสาย 1 มุ่งไป ตำบล แสนสุข

2. ใช้เส้นทางสายมอเตอร์เวย์หรือ กรุงเทพฯ - ชลบุรี (สายใหม่) ขับตรงมาจนถึงทางออก
    (ป้ายบอกทาง บางแสน-ชลบุรี) เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานวงแหวนสู่ถนนข้าวหลาม
    ใช้ ถนนข้าวหลาม มุ่งสู่ตำบลแสนสุข

การปิดจราจร :
เทศบาลเมืองแสนสุขจะทำการปิดการจราจรเพื่อการแข่งขัน
วันติดตั้งงาน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
ปิดการจารจรถนนบางแสนสาย 1 ช่วงหน้าโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ
วันแข่งขันระยะ 5 KM. และ 10 KM. วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
ปิดการจราจรในเส้นทางการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 01:00 น. ถึงเวลา 11:00 น.
วันแข่งขันระยะ 21.1 KM. วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
ปิดการจราจรในเส้นทางการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 01:00 น. ถึงเวลา 11:00 น.บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เทศบาลเมืองแสนสุข
Email : info@bangsaen21.com
Facebook : www.facebook.com/bangsaen21
               www.facebook.com/MICEandCom
LINE@ : @bangsaen21